یونیسف درایران
یونیسف درایران

یونیسف ایران

یونیسف از اوایل دهه پنجاه فعالیت خود را برای کودکان در ایران آغاز کرده است. در ابتدا، این سازمان و دولت ایران همکاری خود را بر روی سلامت و تغذیه کودکان متمرکز کردند اما در سال های بعد این همکاری گسترش یافت و برنامه هایی در زمینه آموزش، فعالیت های حمایتی، پیشگیری از اچ آی وی و ایدز، پایش حقوق کودک و کاهش فقر کودکان به اجرا درآمد.

یونیسف در ایران بر اساس یک توافقنامه همکاری پایه با دولت جمهوری اسلامی ایران کار می کند که این همکاری از طریق برنامه پنج ساله همکاری عملیاتی می گردد. دوره اجرای پنج ساله فعلی در سال 2012 میلادی آغاز و در سال 2016 خاتمه می یابد. این برنامه کشوری با نگاهی مبتنی بر حصول اطمینان از استفاده همه کودکان از خدمات فراگیر، کاهش فقر و ایجاد فرصت هایی برای نوجوانان و جوانان تدوین شده است.

برنامه های یونیسف از طریق مجموعه ای ازشرکای دولتی، برخی سازمانهای جامعه مدنی، رهبران مذهبی، دانشگاه ها و بخش خصوصی به اجرا در می آیند. در عین حال یونیسف با سایر دفاتر سازمان ملل در چارچوب اولویت های توسعه همکاری سازمان ملل متحد (UNDAF) همکاری می نماید.

بودجه يونيسف با مشارکت داوطلبانه افراد، سازمان‌ها، دولت‌ها و بخش‌ خصوصی تامين می‌شود.