خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن
خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

سایت اینترنتی  :  خانه کتابدار

خانه کتابدار یک نهاد فرهنگی است، با ساختار اداری مستقل زیر نظر شورای کتاب کودک که در تاریخ چهاردهم اسفند 1383 افتتاح شد. این ساختمان که مکانی زیبا و پر از عشق است از طرف آقای مهندس ایوب موحدی پور و خانم ملیحه پیشداد به شورای کتاب کودک واگذار شد و با برگزاری یک کارگاه ترویج خواندن به طور رسمی‌کار خود را شروع کرد.
با توجه به نیازهای جامعه ایران برای گسترش فرهنگ خواندن به قصد تعمیق دانش و بینش، نقش سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی در این زمینه مهم و تأثیرگذار است.

هدف 
خانه کتابدار هدف اصلی خود را گسترش فرهنگ خواندن (خواندن، دیدن، شنیدن، لمس کردن) بین گروه‌های سنی کودک و نوجوان (صفر- شانزده سال) و تربیت کتابداران و مروجان به قصد ترویج خواندن می‌داند.

۱- ایجاد زمینه های علاقه مند کردن کودکان، نوجوانان، والدین و مربیان به مطالعه؛
۲- تربیت کتابدار و تقویت نیروی کاردان برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی؛
۳- ایجاد کتابخانه مرجع و مرکز اطلاع رسانی برای ترویج خواندن؛
۴- ارتباط با دانش آموزان و معلمان در جهت رشد فرهنگ کتابخوانی؛
۵- ارتباط با والدین و کودکان و نوجوانان دارای معلولیت در جهت رشد فرهنگی؛
۶- مشاوره در زمینه تأسیس، سازماندهی و توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان و کانون های فرهنگی به ویژه در منطقه یازده تهران؛